Cao thu hoang dao vua lam vua choi ma thanh tuu van xuat chung
Successful businessman with his arms wide open. Joyous man with success perspective, modern buildings at background

Người khởi nghiệp- Phẩm chất cần có

“Nếu mai là ngày cuối cùng của cuộc đời, thì hôm nay bạn còn muốn khởi nghiệp không?” Neu câu trả lời của bạn là có, bạn chính là người sinh ra để khởi nghiệp.

Người khởi nghiệp có nhiều điểm giống nhau. Khi Lôi Quân làm Chủ tịch của Kim Sơn, để nghiên cứu cách marketing phần mềm, khi đến Nhật Bản, anh ta đứng cả ngày trong cửa hàng kinh doanh phần mềm, chỉ để tìm hiểu bao bì, cách xếp hàng trên kệ, quan sát phản ứng của người tiêu dùng, từ đó tổng kết ra một vài bao bì và hình thức quảng cáo của cửa hàng.

Tôi cũng làm những việc tương tự, tôi từng trả tiền để mua phương án kinh doanh đã bị vứt vào sọt rác, sau đó tự phân tích kết cấu, tư duy, logic theo phương án đó và từ đó học cách lập kế hoạch kinh doanh. Khi đọc cuốn sách 80 trường hợp quảng cáo thành công, tôi đều suy diễn theo kết cấu của kế hoạch kinh doanh mà bản thân đã tổng kết được.

  4 ý tưởng kinh doanh nhỏ hợp xu hướng hiện nay

Người thành công cần có đủ 4 tố chất:

  • (1) Mục tiêu cao xa, ý chí kiên định.
  • (2) Tấm lòng rộng mở, say mê kinh doanh.
  • (3) Lợi ích doanh nghiệp đặt lên hàng đầu.
  • (4) Năng lực học tập giỏi, thích học và biết học.

Tôi cho rằng người khởi nghiệp cần phải có 4 tố chất: (1) Hoài bão dựng nghiệp, coi doanh nghiệp như vận mệnh của mình. (2) Nhãn quan và cảnh giới, phải nghĩ nhiều hơn người khác, nhìn xa hơn người khác, phải có cảnh giới và nhãn quan cao hơn người khác.

Tố chất tâm lý, kiên cường bất khuất, núi lở không run. (4) Năng lực học tập, lấy học tập làm phương thức sống, có thói quen học tập không ngừng. Tất nhiên là một nhân vật dẫn dắt người khác, tấm lòng hòa đồng với mọi người cũng vô cùng quan trọng.

  5 mô hình buôn bán nhỏ tại nhà không cần đầu tư nhiều
You May Also Like