tuan11nguyen's Recent Activity

 1. tuan11nguyen đã đăng chủ đề mới.

  Khái niệm về route - bài học cơ bản về laravel

  Chia sẻ bài học cơ bản về laravel Khái niệm về Route : – Route là một khái niệm rất hay và rất quan trọng trong Laravel. Các bạn cứ...

  Diễn đàn: PHP/MySQL

  21/1/17 lúc 15:24
 2. tuan11nguyen đã đăng chủ đề mới.

  Lập trình laravel cơ bản - tối ưu đường dẫn laravel

  1. Cài đặt Laravel : B1. Tạo thư mục để chứa thư viện của Laravel. B2. Mở cmd lên, đi vào thư mục đó vào gõ theo cú pháp sau: [...

  Diễn đàn: PHP/MySQL

  20/1/17 lúc 11:10
 3. tuan11nguyen đã đăng chủ đề mới.

  Giới thiệu về lập trình laravel 5.3

  Video phần 1 giới thiệu và cài đặt phần mềm tới các bạn. Giới thiệu : – Laravel Framework chính là một PHP Framework điển hình, trong...

  Diễn đàn: PHP/MySQL

  19/1/17 lúc 16:28
 4. tuan11nguyen đã đăng chủ đề mới.

  Sử dụng và tìm hiểu về vùng làm việc trong CSS

  1. Giới thiệu các vùng làm việc trong CSS Để làm việc với CSS, chúng ta có thể sử dụng một trong ba vùng làm việc như sau: Vùng làm...

  Diễn đàn: HTML/CSS/Javascript

  18/1/17